Dům U Jonáše

Pracovat na rekonstrukci takového domu, jako je dům U Jonáše, je opravdu radost. Jedná se o kulturní památku, která leží ve východní části Perštýnského náměstí v Pardubicích. Historie domu sahá až do doby pozdně gotické, bohužel z této doby se toho moc nedochovalo, protože náměstí a i tento dům postihly velké městské požáry v letech 1507 a 1538. Výrazným prvkem domu je zejména nádherná sklípková klenba v přízemí domu a bohatá štuková výzdoba na fasádě. Na té je vyobrazeno starozákonní téma s postavou proroka Jonáše v rozevřených čelistech velryby. V průběhu historie dům prošel několika úpravami provedenými v raně renesančním a barokním slohu. 

V současné době budovu využívá Východočeská galerie pro své expozice. Právě pro tohoto uživatele pracujeme na přípravě projektu a realizaci stavebních prací vyvolaných požadavky na modernizaci prostor a sanaci budovy, poškozené velkou havárií vodovodního potrubí z konce roku 2017.