Přístavba haly VST

V dubnu jsme zahájili realizaci přístavby haly pro společnost VST Support s.r.o., Pardubicích. Nejdříve bylo provedeno mikropilotové založení a monolitické patky s kalichy pro prefa skelet, potom byla provedena přeložka kanalizace Dn 400 v hloubce cca 4m. Po dokončení přeložky byla provedena montáž skeletu. Vzhledem k tomu, že některé nosníky stávající haly staticky nevyhověly, byla hala lokálně podepřena a prvky nahrazeny novými. Nyní probíhají práce na opláštění.