Přístavba haly VST

V dubnu 2023 jsme zahájili realizaci přístavby haly pro společnost VST Support s.r.o., Pardubicích. Nejdříve bylo provedeno mikropilotové založení a monolitické patky s kalichy pro prefa skelet, potom byla provedena přeložka kanalizace Dn 400 v hloubce cca 4m. Po dokončení přeložky byla provedena montáž skeletu a opláštění. Součástí dodávky byly kompletní rozvody instalací, drátkobetonová podlaha a ostatní vnitřní dokončovací práce. Dílo bylo úspěšně předáno investorovi.