Chrudim historická

V roce 2021-2 jsme spolupracovali na přípravě rekonstrukce nádherného historického domu v Chrudimi. Projekt zpracovával architektonický atelier MIXAGE v Pardubicích. Cílem je upravit poničené interiéry do původní podoby a dispozičně připravit jednotlivá patra pro bydlení a v přízemí vznikne komerční prostor. Stavební povolení nabylo právní moci a tak v létě 2023 zahajujeme stavební práce. V první řadě jsou prováděny sanační práce na statice, úprava založení, zesílení stávajících konstrukcí, doplnění nových ztužujících prvků z oceli i betonu.

Stávající stav

Stav fasády a její oprava

Sanace statiky domu

Realizace díla

Vizualizace konečného stavu