Dům čp.50, fasáda

V květnu 2022 jsme zahájili opravu fasád historického Domu U Jonáše. Jde o významnou nemovitou kulturní památku a zřejmě nejvýraznější dům na Pernštýnském náměstí a tak vše probíhalo ve spolupráci s restaurátory a pod dohledem NPÚ a památkovou péčí Magistrátu města Pardubice. Vizuálně se jevil průčelní stav fasády jako nepříliš poškozený, po prohlídce z lešení je situace bohužel horší. Byl zpracován nový restaurátorský záměr a dle něj probíhly i všechny práce. Opravy byly dokončeny a dílo předáno investorovi, v červenci 2022. 

Pro zajímavost a pro porovnání změny fasády v průběhu posledního století se nám podařilo získat fotografie  z archivu NPÚ a Magistrátu města Pardubic. Restaurátorské opravy proběhly 1924, na konci 70-tých let a naposledy 1989-1993.