Rekonstrukce vily

Dokončili jsme rekonstrukci prvorepublikové vily v Pardubicích. Dům měl mělké a podmáčené základy, což způsobilo i vážné statické poruchy. Nejdříve jsme tedy zajistili řádné založení objektu. Základy byly postupně prohloubeny a podbetonovány. Stávající přístavky byly odbourány. Proběhla sanace zdiva a celková rekonstrukce,

Více

Babylon Pardubice

Se zahájením roku 2020 jsme zahájili v Pardubicích modernizaci stávajícího elektra na specializovaný obchod s kalhotami – BABYLON Shop s.r.o.. Změnil se hlavní vchod, proběhla celková stavební rekonstrukce a prostory byly vybaveny novým moderním interiérem. Návrh a zpracování interiéru provedla

Více

Znovu k Jonášovi

Konečně, znovu otvíráme Dům U Jonáše, v Pardubicích. Jedenáct měsíců po vodovodní havárii, po půl roce projektových a administrativních příprav a 6ti týdnech realizace, je konečně zkolaudována první etapa obnovy a modernizace budovy. Provoz nově zpřístupněných prostor bude zahájen dne

Více

Sanace balkonů

Místem realizace byl bytový dům v Bělehradské ulici, v Pardubicích. Důvodem sanace balkonů nebyl jen požadavek na zlepšení užitné kvality, ale hlavně šlo o řešení havarijního stavu. Jednoduchý konstrukční systém byl proveden z nosného ocelového rámu a s výplní z desek

Více

Oplocení hřbitova

Zde platí – není malých zakázek – i na menším, regionálním hřbitově je potřeba dělat práci, tak aby sloužila a dělala radost nejen investorovi. Cílem bylo zejména vytvořit příjemné prostředí pro ty, kteří chodí na hřbitov za svými zesnulými. V tomto případě se

Více