Pardubice čp.105

V červenci 2020 jsme zahájili práce na opravě fasády na nemovité kulturní památce v Kostelní ulici čp.105 v Pardubicích. Práce nebyly velké rozsahem, ale o to hezčí je umístění budovy. Jde jednoduše o to, udělat sobě a svému okolí radost. Po stavbě lešení a provedení sond do podkladu, jsme zjistili, že celkový stav je výrazně horší než se zdálo. Při poslední opravě byla naprosto nevhodně použita cementová stěrka, která omítku neprodyšně uzavřela a vzlínající vlhkost způsobila hloubkovou degradaci původní vápenné omítky. Namísto lokálních oprav byla tedy prováděna celková sanace fasády.