Rekonstrukce vily

Dokončili jsme rekonstrukci prvorepublikové vily v Pardubicích. Dům měl mělké a podmáčené základy, což způsobilo i vážné statické poruchy. Nejdříve jsme tedy zajistili řádné založení objektu. Základy byly postupně prohloubeny a podbetonovány. Stávající přístavky byly odbourány. Proběhla sanace zdiva a celková rekonstrukce, která si dala za cíl zachovat původní ráz budovy. K objektu byly přistavěna přízemní, obytná část a garáž.  Náročné byly práce na fasádě, kterou jsme uvedli do původního stavu, se všemi původně zničenými šambránami a římsami. Barevnost fasády je velmi nezvyklá a nově má vila i jméno. BERTA.