Zesilování konstrukcí

Při realizaci zakázky v Heřmanově Městci jsme realizovali zesílení konstrukcí použitím uhlíkových lamel CarboDur od firmy SIKA. Provádělo se zesílení stávajících železobetonových trámků a stropní desky. Pro další zakázky jsme se tak dostali do seznamu doporučených realizačních firem.