Projektové práce

Zpracováváme s Ing. Hemerkovou studie dvou rodinných domů v Pardubicích. Po projednání dispozic a potřeb investora, jsme dospěli k hmotové studii, vizualizaci jednoho z nich. V druhém případě diskutujeme zda dům rekonstruovat nebo postavit nový.