Oprava komunikace

V rámci inženýrské činnosti spoluprácujeme s obcí Srnojedy a dodavatelskou firmou na rekonstrukci dvou místních komunikací. Jedná se o výměnu stávajících povrchů za živičné, včetně všech souvisejících prací. Předpoklad dokončení je říjen 2018.