Pardubice, Skřivánek

Společenství vlastníků bytového domu Železničního pluku, čp.2180-2181 v Pardubicích revitalizovalo svůj dům. Dílo realizovalo  STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. a naše společnost zde vykonávala technický dozor.