Rozšíření areálu HS

Podpisem smlouvy s dodavatelem stavby, se konečně rozjely, dlouho odkládané práce na „Rozšíření areálu Hradeckých služeb a.s.“, na Slezském předměstí v Hradci Králové. Projekt zahrnoval rekonstrukci stávající administrativní budovy a rozšíření celého areálu sběrného dvoru na sousední „zelenou“ louku, kde je nové překladiště. Stavební práce a tím i naše inženýrská činnost byly zahájeny v červnu 2018 a skončily v červenci 2019.