Sanace balkonů

Místem realizace byl bytový dům v Bělehradské ulici, v Pardubicích. Důvodem sanace balkonů nebyl jen požadavek na zlepšení užitné kvality, ale hlavně šlo o řešení havarijního stavu. Jednoduchý konstrukční systém byl proveden z nosného ocelového rámu a s výplní z desek Hurdis. Špatně provedenou hydroizolací se do desek dostala voda, a potom už mráz dokonal dílo zkázy. Některé balkony musely být už i provizorně podepřené, u ostatních bylo potenciálně vysoké riziko, že stav je podobný. Projekt proto navrhl vše vybourat a ponechat pouze nosné ocelové rámy, ty byly doplněny o trapézové plechy a betonovou desku s izolací a keramickou dlažbou. Vše bylo opatřeno novým nátěrem a na závěr bylo osazeno zasklení s posuvnými křídly.