Rekonstrukce vily

Dokončili jsme rekonstrukci prvorepublikové vily v Pardubicích. Dům měl mělké a podmáčené základy, což způsobilo i vážné statické poruchy. Nejdříve jsme tedy zajistili řádné založení objektu. Základy byly postupně prohloubeny a podbetonovány. Stávající přístavky byly odbourány. Proběhla sanace zdiva a celková rekonstrukce,

Více

Projekt Srí Lanka

Člověk by měl v životě objevovat nová místa a nové lidi, jen tak se obohatíme a získáme další zkušenosti. Přináší nám to možnosti srovnání způsobu života, který žijeme my sami a jak si ho užívají jiní. Jsou na světě místa, kde

Více

Jak vzniklo logo

Logo vznikalo za spolupráce celé rodiny. Každý přidal něco. Někdo dával nápady, jiný zase zpracovával myšlenky graficky a další dávali kritické názory na to, co vznikalo. Pro zajímavost se můžete podívat na některé z variant:    Pořád to nebylo ono. Pak

Více